GDPR izjava

Ime menadžera podataka:

Naziv firme: Magic Maggot

Sedište: Georgija Dimitrova 2a, Subotica

E-mail: magicmaggotserbia@gmail.com

Telefon: +381 648485888

Vebsite: https://magicmaggot.rs

Marka Magic Maggot je u vlasništvu Csali Hungaria Kft.
Izjava o doprinosu za obradu mojih ličnih podataka:

Poseta, pretplata, registracija mojih podataka o registraciji na elektronskim površinama Csali Hungaria (https://magicmaggot.rs, Facebook oglasi, AdWords oglasi) .

U isto vreme dok snimam svoje podatke, izjavljujem da sam aktivna osoba starija od 18 godina. Zastupam pravno lice ili bilo koji drugi entitet bez pravne osobnosti i osobu koju zastupam, ili Ja sam ovlašćeno lice koje je ovlašćeno da zastupa organizaciju i daje saglasnost za obradu podataka i obradu podataka u okviru ovog Prospekta.

Izjavljujem da neću pružati nikakve posebne lične podatke Csali Hungaria Kft-u tokom registracije ili u bilo kom obliku. Rasna i etnička pripadnost su, između ostalog, posebni lični podaci; politička mišljenja; vjerska i ideološka uvjerenja; članstvo u sindikatima; genetski ili biometrijski podaci pogodni za identifikaciju osobe; zdravstvene podatke ili podatke o seksualnoj orijentaciji ili seksualnoj orijentaciji.

Izjavljujem da nisam dostupan Csali Hungaria Kft.

Uz moj pristanak, potvrđujem da Csali Hungaria Kft može da mi šalje reklame, biltene, pozivnice za događaje u vezi sa njegovom delatnošću i da pretražujem telefonom.

Moj pristanak na upravljanje mojim podacima može biti povučen u bilo koje vreme na način naveden u prospektu, na primer slanjem e-maila na magicmaggotserbia@gmail.com

Pravna osnova zasnovana na legitimnim poslovnim interesima

Ako popunite obrazac sa svojim podacima i naznačite da ste zainteresovani za usluge Csali Hungaria, vaša prijava će se smatrati pripremom ugovora. U ovom slučaju, pravni osnov za upravljanje ličnim podacima će biti legitiman poslovni interes u skladu sa Uredbom GDPR. Iz ove izmenjene pravne osnove, vaša prava i upravljanje Vašim ličnim podacima se neće promeniti, što znači da će lični podaci ličnih podataka nastaviti da se obrađuju u svrhu pripreme ugovora i radi pripreme ugovora.

Pravni osnov ugovora zasnovan na ugovoru

Ako naručite uslugu od Csali Hungaria, bićete kupac naše kompanije u skladu sa uslovima i uslovima navedenim u Opštim uslovima. Iz ove izmenjene pravne osnove, vaša prava i upravljanje Vašim ličnim podacima neće se promeniti, što znači da će povući samo vašu saglasnost za preuzimanje besplatnih materijala tokom trajanja ugovora, a mi ćemo nastaviti da obrađujemo vaše lične podatke u svrhu i svrhu izvršenja ugovora.

Čim ugovor bude ispunjen ili raskinut, pravna osnova za upravljanje podacima će se ponovo promeniti i vaši lični podaci će biti dalje obrađeni zakonom.
Po prestanku ili izvršenju ugovora po zakonu, mi smo i dalje obavezni po zakonu da nastavimo sa obradom vaših ličnih podataka u vezi sa informacijama na fakturi.

Prava

Imate sledeća prava:

Molimo vas da kontaktirate GDPR za maksimalno 1 mesec da odgovorite. Mi ćemo se potruditi da reagujemo mnogo ranije.

Pravo na informacije

Možete zatražiti da budete informisani o vašim ličnim podacima. Možete zatražiti pristup ovim podacima

Informacije možete u pisanom obliku ili putem e-maila poslati na adresu magicmaggotserbia@gmail.com Zahtjev za informacijama poslanim u pismu smatra se autentičnim ako ga možemo jasno identificirati na osnovu zahteva.

Zahtev za informacijama poslanim e-poštom smatra se autentičnim samo ako se šalje sa registrirane e-mail adrese, ali ne isključuje da se na drugi način identifikuje iz sigurnosnih razloga prije nego što se pruži informacija.

Svrha upravljanja podacima
  • Zaštitite vaša prava.
  • Vaša identifikacija, kontakt sa vama
  • Identifikujte svoje dozvole.
  • Prilagodite sistemske i marketinške poruke koje su vam poslate. Pružanje ciljanih, relevantnih poruka na osnovu vašeg interesovanja, industrije, tipa kompanije, kriterijuma za odlučivanje i posla.
  • Korisnička podrška, saveti, prezentacija proizvoda, odgovaranje na pitanja.
  • Statistika, analiza, donošenje odluka. Na osnovu toga, razvoj sadržaja i razvoj proizvoda su koordinisani da bi zaista koristili funkcije, stvarno čitali sadržaj.
  • Razvoj proizvoda
  • Usluge pod opštim uslovima ugovora, kvalitet usluge i bezbednost
  • Poštovanje naših zakonskih obaveza.
  • Ostvarivanje naših legitimnih poslovnih interesa.