Primame (prehrana)

U svoj našoj prehrani upotrebljavamo crve i njihovo brašno, koji rastvoreni u vodi svojim sadržajem belančevina i aminokiselina izazivaju efekat mamaca kod riba. Prilikom sastavljanja materijala veoma smo vodili računa o rastvorljivosti i čvrstoći.